Μεταξύ άλλων, μεταξωτό ύφασμα, σκόνες αγιογραφίας.