Μεταξύ άλλων, δαντέλες, ζωγραφισμένα χαρτιά, υφάσματα.