Μεταξύ άλλων: δαντέλες, ύφασμα, κρύσταλλα, σκόνες αγιογραφίας, ακρυλικά χρώματα, τσιμέντο.