Μεταξύ άλλων, χρώματα ειδικά για σιδερένιες επιφάνειες.