Μεταξύ άλλων, κρύσταλλα σε διάφορα χρώματα, μεταξωτό ύφασμα.