Μεταξύ άλλων, ύφασμα, φύλλα χρυσού imitation, βερνίκια.